KDV Tevkifatı Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında işlem türünü seçtikten sonra istenen bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
KDV Tevkifatı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.

  1. Örn. 1250,75
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

KDV tevkifatı nedir?

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre, Maliye Bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak için, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların yanı sıra gerekli gördüğü diğer hallerde de işleme taraf olanları (kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlar) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu tutabilecektir.

İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların, Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabidir. KDV'nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Hizmetten Türkiye'de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olup olmaması önemli değildir. 2 No'lu KDV beyannamesi verilecektir. Örneğin; Türkiye'de inşa edilecek bir ticaret merkezinin mimari projesinin yurt dışında çizdirilmesi, yurt dışından danışmanlık hizmeti alınması, KDV mükellefiyeti bulunmayan birine yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti gibi durumlarda tevkifat yapılacaktır. Mal teslimlerinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır. Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla vergi beyan edilmeyecektir.

KDV beyannamesi ne zaman verilir?

Aylık beyanname verenler herhangi bir ayın beyannamesini bu ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermelidir.

KDV tevkifatı zorunlu bir uygulama mıdır?

İhtiyari değil, kapsama alınan işlemlerde zorunlu bir uygulamadır. Kapsama alınmamış işlemlerde ise alıcılar kendiliğinden tevkifat yapamazlar.

Tam tevkifat nedir?

İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamının, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulmasıdır. İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmelidir.

Kısmi tevkifat nedir?

Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcı (teslim veya hizmeti yapan) tarafından beyan edilip ödenmesidir.